Privacyverklaring
Hollywood Event Center

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Privacy Statement 01-12-2021

Deze Privacy Statements zijn van toepassing op alle producten en diensten van Hollywood Event Center voor de toegang en het gebruik van de website https://hollywoodevencenter.nl en de bijbehorende en de op de website aangeboden producten en/of diensten. 

Glowgolf De Kuip B.V., gevestigd op Cor Kieboomplein 513, 3077 MK Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit Privacy Statement verduidelijkt hoe zorgvuldig wij omgaan met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Statement vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: 

info@hollywoodeventcenter.nl 

www.hollywoodeventcenter.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Glowgolf De Kuip B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt het volgende met zich mee: 

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze te allen tijde respecteren. 

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, het type persoonsgegevens en deze doelen vindt u verderop in dit Privacy Statement. 
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. 
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming mochten wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. 
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Glowgolf De Kuip B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hollywoodeventcenter.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glowgolf De Kuip B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Glowgolf De Kuip B.V. analyseert het gedrag van de bezoeker om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glowgolf De Kuip B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Glowgolf De Kuip B.V. analyseert het gedrag van de bezoeker om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen 
Geautomatiseerde besluitvorming

Glowgolf De Kuip B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Glowgolf De Kuip B.V.) tussen zit. Glowgolf De Kuip B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • Processwire en diverse plugins, het CMS systeem waar onze website op draait

Delen van persoonsgegevens met derden

Glowgolf De Kuip B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Glowgolf De Kuip B.V.) tussen zit. Glowgolf De Kuip B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • Processwire en diverse plugins, het CMS systeem waar onze website op draait